Kan företagskunder köpa el som produceras i solcellsparken?

Nej, tyvärr inte. I ett första läget är det bara våra privatkunder som kommer kunna köpa den el som produceras i solcellsparken.