Hur stor ska solcellsparken bli?

Den solcellspark som vi bygger nu täcker en mindre del av deponin på Lilla Nyby. Totalt är deponin 30 hektar stor, så det finns alltså möjlighet för oss att bygga ut parken i efterhand.