Kan jag teckna om mitt elavtal?

Du kan teckna om ditt elavtal om det inte har någon bindningstid eller om ditt nuvarande elavtal med bindningstid löper ut under detta år.