Till sidans huvudinnehåll

Effektpris för dig med säkringsstorlek från 35 Ampere

För att du som kund ska betala en mer rättvis elnätsavgift och ha möjlighet att påverka dina kostnader för din elanvändning så finns effektpris för dig som har säkringsstorlek på 35, 50 och 63 Ampere, eller större. Priserna gäller från 1 januari 2023.

I den här prismodellen får du, förutom den fasta avgiften och den rörliga avgiften per kilowattimme (kWh), även en effektavgift som baseras på medelvärdet av din högsta faktiska användning som vi mätt under en enskild timme i månaden. På din faktura kallas effektavgiften för månadsmax. Den grundar sig på den effekt du i realiteten tar ut. Det gör att du själv kan styra kostnaden genom att jämna ut och kapa topparna på ditt effektuttag. 

En säkring på 35 A motsvarar ca 22 kW, 50 A ca 31 kW och 63 A motsvarar ca 39 kW. Om ditt uttag är högre än det, bör du ta kontakt med en behörig elinstallatör för att se över din anläggning och eventuellt ändra säkringen. Det är viktigt att du inte själv byter till en större säkring utan medgivande från oss. Du kan själv se dina timvärden på Mina sidor, www.eem.se> Mina Sidor > Energikollen.

Om du upplever att fakturorna under vintern är ovanligt höga kan det bero på att du förbrukar olika mycket el beroende på säsong. Fördelen med den här prismodellen är att du får större möjlighet att själv påverka kostnaden. 

Effektpris lågspänning. 

Fast avgift

Månadsmax

Elöverföring

200 kr/månad

58 kr/kW och månad, april - oktober

79 kr/kW och månad, november - mars

11 öre/kWh

Priserna är redovisade per månad och exklusive moms.

Exempel
En anläggning som under en sommarmånad totalt förbrukat 8 000 kWh och som mest under en och samma timme förbrukat 17 kWh anses ha utnyttjat effekten 17 kW. Nätavgiften för denna månad blir då enligt nedanstående beräkning:

Fast avgift
200 kr

Månadsmax
17 kW * 58 kr/kW = 986 kr

Elöverföring
8 000 kWh * 11 öre/kWh = 880 kr

Summa
200 + 986 + 880 = 2 066 kr

Här finns en folder som förklarar effektpris på ett överskådligt vis.