Frågor och svar om kapacitetsbrist

Alla på en gång – knöligt både bland människor och i elnätet

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag, hur ska vi tillmötesgå framtidens behov?

""

Så fungerar din elmätare

Din elmätare håller koll på hur mycket el du använder.