Alla på en gång – knöligt både bland människor och i elnätet

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag. För att klara leveransen måste elnäten byggas ut och uppdateras. Men det krävs även beteendeförändringar – både hos företag och privatpersoner.

– Vårt samhälle blir allt mer elektrifierat och då måste vi använda elen smartare. Sprida ut vår elanvändning över dygnet och använda mindre el när det är bristsituationer. Om vi trängs blir det överbelastning på nätet, säger Kjell Andersson, vd.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara fossilfritt senast 2045. God tillgång till el är en av de viktigaste förutsättningarna för att nå målet.

Och vårt elbehov beräknas öka, inte minst i Mälardalen som är en av de stora tillväxtregionerna. Här vill många bo och etablera företag. Beräkningar visar att behovet av el i Sverige kommer att öka med upp till 60 procent på 25 år.

Vad krävs för att den tillväxten ska vara möjlig?

– Elnäten behöver förstärkas, byggas ut och uppdateras – på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom måste vi alla dra vårt strå till stacken, från företag till privatkunder, för att sprida ut vår elanvändning. Här kanske privatkunder känner sig som små myror – men då ska man komma ihåg att fem myror faktiskt är fler än fyra elefanter. Vi behöver skapa en kollektiv beteendeförändring. Om vi jämnar ut vårt uttag så minskar samhället det kapital som krävs för att förstärka näten, säger Kjell Andersson.

Varför är det så viktigt att sprida ut elanvändningen?
– När du använder mycket el samtidigt krävs en större elledning för att få elen hem till dig. Vi ser toppar som gör att nätet riskerar att inte räcka till alla. I nuläget uppstår topparna framförallt sena eftermiddagar under den kalla årstiden. Då kommer många hem och lagar mat, tvättar, duschar, barnen badar… Allt fler laddar även sina elbilar när de kommer hem. Samtidigt ska hus värmas upp och industrin går för högvarv.

För att våra elnät ska fungera måste det alltid finnas balans mellan produktion och efterfrågan. Annars riskerar elsystemet att tillfälligt kollapsa.
Dessutom finns det miljöaspekter – om vi använder mycket el samtidigt en kall vinterdag behöver vi sannolikt köpa in el från sämre källor. Om vi använder elnätet optimalt klarar vi oss på el producerad i bra källor i Sverige. Och: ju mindre behov av att förstärka elnätet, desto lägre miljöpåverkan.

Vad gör Eskilstuna Energi och Miljö åt problemet?
– Vi installerar med start i år nya elmätare hemma hos alla kunder. Det blir ett av de verktyg som gör det enklare att planera elanvändningen hemma. Jag hoppas att kombinationen av ökad kunskap om att vi behöver göra detta tillsammans, ihop med smart teknik, ska göra att elanvändningen planas ut mer under dygnet, säger Kjell Andersson.

FAKTA: Skillnaden mellan effekt och energi

Effekt är ett mått på styrkan i ett system. Om en bil inte orkar köra upp för en backe är motorn för svag. Den ger inte tillräcklig effekt. När våra elproduktionsanläggningar inte kan producera tillräckligt mycket effekt för att täcka konsumenternas behov uppstår effektbrist. Effekt anges i enheten watt (W).

Energin kan liknas vid systemets uthållighet. Om bensinen inte räcker fram till nästa bensinstation stannar bilen, den behöver mer energi. Energi anges, när det handlar om el, i enheten wattimme (Wh).

I elsammanhang används ofta begreppen kW och kWh som betyder tusen watt, respektive tusen wattimmar.

""

Så fungerar din elmätare

Din elmätare håller koll på hur mycket el du använder.

Bild på medarbetare på Elnät 1918.

Vårt elnäts historia

Elnätet växer och tekniken utvecklas men processen hur energi omvandlas till elektricitet har inte ändrats.