Aktuella elnätsarbeten

För att möta ökade elkvalitetskrav och skapa ökad tillgänglighet av el utför vi elnätsarbeten i och runtom Eskilstuna. Här nedan kan du läsa mer om vilka platser vi arbetar på just nu.

2018 09 03
Kungsgatan från Stenmansgatan –  Gredbyvägen (september – november)

Just nu påbörjas ett grävarbete på Kungsgatan för att förstärka och uppgradera elnätet i sydvästra Eskilstuna. Arbetet startar måndag 3 september och sker etappvis längs sträckan, med start från Stenmansgatan. Du som går eller cyklar kommer att påverkas då arbetsfordon placeras på delar av gång- och cykelvägen. Gång- och cykelväg kommer att ledas om vissa sträckor. Motorfordon kommer att kunna passera men med rekommenderad hastighet på högst 30km/timmen, förbi arbetsplatsen. För att påverka framkomligheten så lite som möjligt kommer vissa arbeten att utföras kvällstid. Räkna också med kortare avstängningar under arbetes gång, trafiken regleras då med trafikvakter. Följ skyltning på plats och kör försiktigt förbi vår arbetsplats.

Klicka på bilden för att förstora.