Prognos för rörligt elpris

Marknadsanalytiker har tagit fram en prisprognos för det rörliga elpriset som sträcker sig 6 månader framåt i tiden. Nedan siffror är endast en prognos och kan komma att ändras när som helst beroende på hur läget på elmarknaden utvecklas.

Uppdaterades senast 9 januari 2023

Denna prisprognos gäller för elområde 3, där Eskilstuna ingår. (Priserna i tabellen nedan är exklusive moms.)

Genomsnittligt timpris

Månad Prisprognos elområde 3 (öre/kWh)
December 269
Januari 209
Februari 235
Mars 178
April 184
Maj 175
Juni 128

 

Pris per månad

Hur mycket el du använder påverkar hur mycket du betalar i månaden. Din faktiska elräkning kan därför skilja sig från siffrorna i tabellen. (Priserna i tabellen nedan är inklusive moms.)

Totalt 6 månader 3 672kr 9 180 kr 36 721 kr
Månad

Lägenhet
2 000 kWh/år

Stor lägenhet eller villa utan elvärme
5 000 kWh/år

Villa med elvärme
20 000 kWh/år

December 874 kr 2 158 kr 8 738 kr
Januari 723 kr 1 807 kr 7 229 kr
Februari 724 kr 1 810 kr 7 241 kr
Mars 527 kr 1 316 kr 5 266 kr
April 385 kr 962 kr 3 848 kr
Maj 280 kr 699 kr 2 797 kr
Juni 160 kr 401 kr 1 603 kr