Här kan du enkelt teckna ditt elavtal

Du kan även teckna elavtal via vår kundservice: 016-10 60 60
Om du ska flytta måste du också göra en flyttanmälan

Uppskattad elanvändning

Din uppskattade elanvändning ligger till grund för hur din genomsnittliga månadskostnad beräknas.
Redovisade elpriser avser elområde 3.

Ikon för lägenhet

Lägenhet

""

Hus

Eller ange din egen elanvändning

kWh/år

När ska avtalet starta?

Visa alla elavtal

Här kan du se hur den totala elmixen såg ut för våra elkunder 2021 - 100% fossilfri el.