Variation och möjlighet med Rörligt elpris

Med ett rörligt elpris får du ett varierat pris som styrs av marknaden och baseras på elbörsens spotpriser. Det gör att din elkostnad kan variera från månad till månad.

Ett elavtal för dig som vill ha ett marknadsaktuellt elpris

Elpriset fastställs varje timme på elbörsen Nordpool, så kallat spotpris. När du väljer Rörligt pris får du ett pris som baseras på månadens alla spotpriser vilket gör att din elkostnad varierar månad till månad. Priset som visas på din faktura visar elpriset för den månad som passerat. Vill du följa priset själv kan du läsa mer på nordpoolspot.com.

Du kan välja att teckna Rörligt pris hos oss i 1 eller 2 år eller helt utan bindningstid. När du väljer ett elavtal med rörligt pris tillkommer en månadsavgift på 25 kr inkl. moms, avgifter till Svenska kraftnät och rörlig elcertifikatsavgift.

Här hittar du våra aktuella elpriser och fasta avgifter

Bra Miljöval - tillval för dig som värnar om miljön 

Du som tecknar Rörligt pris hos oss kan även välja att få el som är märkt med Bra Miljöval. Då garanteras du att få el som är förnybar och som produceras av vind- eller vattenkraft, solkraft eller biobränsle. Vilket är ett bra val för miljön. Bra Miljöval är en märkning från Naturskyddföreningen. Om du vill ha Bra Miljöval väljer du det när du tecknar elavtalet. 

Här kan du läsa mer om Bra Miljöval

""

Bli kund hos oss

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?