Till sidans huvudinnehåll

Varför är elpriset så högt?

Vi får gå långt tillbaka i historien för att hitta tillfällen då osäkerheten på energimarknaden varit så stor som den är nu. Från hösten och vinterns höga priser sattes elmarknaden åter i gungning med händelseutvecklingen och kriget i Ukraina. Här kan du läsa mer om vad som påverkar elpriset!

Vad påverkar elpriset?

Det är många olika faktorer som styr elpriset. Tillgång, efterfrågan och sådant som händer här i Sverige men även runt om i Europa. Här är de två tydligaste faktorerna som påverkar elpriserna just nu.

1. Höga priser på naturgas

Höga priser och snabba svängningar på naturgasmarknaden har i sin tur gett höga priser och snabba svängningar på elmarknaden.

Det kostar mer att producera el av gas och kol, som är vanliga kraftkällor i Europa, än att producera elen med hjälp av vind, vatten- och kärnkraft, som vi vanligtvis har stor tillgång till i Norden. När vi har minskad tillgång av kraft i Norden behöver vi importera el från Europa och då påverkas vi också av de stigande bränslepriserna. Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland påverkar också priserna på naturgasen.  

2. Begränsad överföringskapacitet mellan våra elområden

Sverige är uppdelat i fyra elområden, där det finns stor tillgång på kraft i relation till efterfrågan i de två nordligaste elområdena medan det finns mindre tillgång på kraft i relation till efterfrågan i de två södraste elområdena. I nuläget har vi en situation som gör att vi inte kan transportera el från de områden som har stor tillgång på el till de som har mindre tillgång och därför är elpriserna högre i södra och mellersta delen av landet.

Hur påverkar händelseutvecklingen i Ukraina elmarknaden?

En stor del av elen i Europa produceras med naturgas. I dagsläget kommer runt 40% av naturgasen som används från Ryssland. Gasen levereras i ledningar till olika delar av Europa. En av ledningarna har blivit stoppade vilket i sin tur har gjort att importen blivit lägre och priserna har stigit. Eftersom gas är en vanlig kraftkälla i Europa och vi importerar el därifrån påverkas vi av de stigande bränslepriserna och våra elpriser i Sverige höjs.

Vad kan jag göra för att hålla nere mina elkostnader?

Vi har många strömtjuvar i hemmet. Här kan du ta del av några handfasta tips för att hålla dina elkostnader nere.

  • Se över ditt elavtal. När du har ett elavtal med fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela din avtalsperiod. När du har ett elavtal med rörligt elpris följer du prisets svängningar på elbörsen både när det ligger högt och lågt. Ta del av våra tips för dig som ska teckna om ditt elavtal och vad våra artiklar för elavtal villa och elavtal lägenhet
  • Har du direktverkande el som uppvärmningsmetod? Sänk inomhustemperaturen! Om du sänker temperaturen med en grad så minskar din totala energiförbrukning med fem procent.
  • Undvik att ha elektronik i stand by-läge.
  • Välj energisnål belysning, helst LED-lampor.
  • Stäng av din elektronik och släck lamporna när du inte är i behov av dem, exempelvis på natten eller när du inte är hemma.
  • Se till att din kyl och frys sluter tätt och är inställda på rätt temperaturer. Kylen ska hålla +5 grader och frysen -18 grader.  Om du sänker temperaturen 1 grad använder frysen eller kylen fem procent mer el.
  • Om du värmer upp ditt varmvatten med el kan du även undvika handtvätt och handdisk. Se också till att maxa disk- och tvättmaskinen genom att bara köra fulla maskiner och gärna på lägre temperaturer.
  • Saker som kyler och värmer är oftast det som även drar mest el. Tänk därför över din användning av exempelvis bastu, eldriven golvvärme och elelement.
Elljusslinga vid villa

Teckna rätt elavtal för dig och ditt boende

Oavsett hur du bor har vi rätt elavtal för just dig. Och du, vår el är dessutom alltid fossilfri.

Grönskande skog med björkar

Gör ett klimatsmart val till ditt elavtal

Genom att lägga till Bra Miljöval eller Solkraft till ditt elavtal får du el som kommer från 100 % förnybara energikällor.

Bild på elljusslinga på paviljong med hus i bakgrunden

Tips till dig som ska teckna elavtal

Här ger vi dig handfasta tips så att du kan fatta ett genomtänkt beslut när du tecknar elavtal och väljer elleverantör.