Vi hämtar ditt hushållsavfall

I Eskilstuna har alla villahushåll färgsortering. Det innebär att du sorterar allt ditt hushållsavfall, matavfall, förpackningar, tidningar och textilier i olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna sopkärl. Vi hämtar det och ser till att det går till återvinning.

För att vi ska kunna göra ett bra jobb kan du hjälpa oss genom att se till att bilens arm hindersfritt kommer åt ditt kärl vid sophämtning. 

  • Klipp och röj från växtlighet runt kärlet. Kärlet måste stå fritt med minst 60 cm runt om och 4,5 m ovanför.
  • Skotta och sanda runt omkring kärlet vintertid.
  • Placera kärlet med öppningen utåt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.
  • Låt kärlet stå tills det blivit tömt. 

Se just din hämtningsdag genom att logga in i Mina Sidor

Hämtning av hushållsavfall är en tjänst som alla villor och fritidshusbor i Eskilstuna kommun måste ha enligt det kommunala renhållningsansvaret. Eftersom behoven är olika finns det olika val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsfrekvens. Det vanligaste är att ha 190 literskärl och hämtning varannan vecka. Kostnaden bestäms av renhållningstaxan

""

Färgsortera ditt avfall

Läs mer om färgsortering, vad du ska tänka på och hur du får nya påsar.

Sommarhämtning

Välj vilket av våra avfallsabonnemang som passar dig bäst!

""

Få sms vid ändrade hämtningsdagar

Anmäl dig till vår sms-tjänst och få sms när det är ändrade hämtningsdagar. Smidigt, eller hur?

När har jag sophämtning?

Logga in i Mina Sidor för att se din exakta hämtningsdag.

Ändrade sophämtningsdagar under storhelger och röd dag

Ha för vana att alltid kolla upp om du har ändrad sophämtning i samband med storhelger och röda dagar. 

Tack för att du håller klippt och rent runt ditt kärl.