Slamtömning kan ske tidigare än vi aviserat

Med anledning av coronaviruset arbetar vi just nu proaktivt med tömning av slambrunnar. Detta för att ligga i fas med tömningarna även vid eventuella sjukskrivningar av personal.

Det innebär att vi kan komma att tömma din slambrunn tidigare än vi aviserat. Förbered gärna platsen runt omkring din slambrunn och håll vägen fri så att vi kan komma fram till brunnen. 

Slamtömning

Beställ slamtömning

Slamavskiljare och minireningsverk töms på schema, men går att buda utöver det. Tömning av slutna tankar måste alltid beställas. 

Tips för slanglängden

Här har vi samlat tips minska längden på din slang till under 10 meter.

Fem tips för bättre slamtömning

Tips för att hålla vägen fri, få bättre tömning och rätt anpassningar finns här. 

Frågor och svar om slamtömning

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om slamtömning och checklistan inför tömning. 

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Vill du göra en beställning eller har några frågor?

Ikon för priser

Priser

Vad kostar en tömning av sluten tank eller en extra slamtömning?