""

Köp jord, kompostmull och grus

Årets försäljning av jord, kompostmull och grus som producerats på Lilla Nyby är i full gång. Närproducerat när det är som bäst!

Så här köper du

Vi börjar sälja produkterna under maj månad och så länge det räcker, men det brukar oftast ta slut i början av oktober.

Du kan köpa jord direkt av oss på Lilla Nyby och lasta den på eget släp eller i egna säckar. Om du köper mer än 500 liter kan vi lasta den åt dig på ditt släp. Ta kontakt med personalen på sorteringsrampen för hjälp och information.

Du kan också få jorden hemlevererad av oss mot en transportkostnad. Ring oss på 016-710 23 00 för att beställa. Betalning sker på din nästkommande faktura. Smidigt, eller hur?

Köp planteringsjord

Planteringsjorden består av råkompost från Lilla Nyby som är uppblandad med torv och sand. Det är en mycket näringsrik jord som är lämplig som anläggningsjord utan gödsling. Du kan bland annat använda jorden till plantering av buskar, träd och växtbäddar i trädgårdslandet.

Lös jord 330 kr/m³
Lös jord 500 liter lastad av oss 329 kr
Storsäck 500 liter (endast för hemleverans*) 439 kr/st
Storsäck 900 liter (endast för hemleverans*) 605 kr/st
Småsäckar 35 liter 55 kr/st

*transportkostnad tillkommer på 390 kr för första säcken, därefter 95 kr för varje säck efter den första. För lös jord 2-10 m³ kostar transporten 810 kr.

Köp kompostmull

Kompostmullen består till 100 % av råkompost från Lilla Nyby. Kompostmullen är rik på näringsämnen och lämpar sig bra som jordförbättring och till gödsling av befintlig jord. Mullen passar bra inför plantering och underhållsgödsling. Vid underhållsgödsling, lägg ett fyra cm tjockt lager kompostmull som täcklager, alternativt mylla ner i den befintliga jorden.

Lös jord 220 kr/m³
Lös jord 500 liter lastad av oss 275 kr
Storsäck 500 liter (endast för hemleverans*) 380 kr/st
Storsäck 900 liter (endast för hemleverans*) 495 kr/st
Småsäckar 35 liter 55 kr/st

*transportkostnad tillkommer på 390 kr för första säcken, därefter 95 kr för varje säck efter den första. För lös jord 2-10 m³ kostar transporten 810 kr.

 

Innehållsdeklaration för råkompost

Växtnäring KG/ton
Totalkväve 4,5
Ammoniumkväve 0,35
Totalfosfor 0,89
Totalkalium 3,8
Magnesium 5,3
Svavel 1,1
Kalcium 14,0
   

 

Jordförbättrande och fysikaliska egenskaper
Organisk substans (glödförlust) 25,1 % av TS
PH-värde 7,7
Torrsubstanshalt 63,1 %
Siktstorlek 10 mm
Partikelstorlek (% < 5 mm) 90 % av TS
Sten (% > 5 mm) 9,0 % av TS
Stabilitet 7 färdig
   

 

Produktionsanläggning: Lilla Nyby Återvinningscentral
Ingående råvaror: Trädgårdsavfall och grönflis
Tillsatsmaterial: Inget
Processhjälpmedel: Inget

 
Köp grus (natursingel) i storsäck

Vi säljer grus (natursingel) i storsäck. Gruset finns i storleken 16-28. Det är en större storlek än den som vanligen används till garageuppfarter. Den här storleken som vi säljer brukar vara populär att lägga vid grunden runt hus. Varje säck innehåller 1 kubik och väger ca 1 600 kg.

Priset på produkterna är 800 kr/st inkl. moms och frakt oavsett hur många säckar du köper.

Det går endast att köpa produkterna med transport och priset gäller inom Eskilstuna kommun. Om du köper både jord och grus läggs en transportkostnad på 95 kr på jordsäcken.

 

Så skapar vi jord och kompostmull på Lilla Nyby

Råkomposten är en naturprodukt som är tillverkad av grenar, ris, löv och gräs från trädgårdar och parker i Eskilstuna kommun och som lämnats in till återvinningscentralen Lilla Nyby. Materialet krossas och läggs ut i öppna kompoststrängar. Under komposteringsprocessens gång vänds och syresätts komposten med jämna mellanrum. Kompostens temperatur mäts och dokumenteras kontinuerligt för att övervaka processen. En komposteringscykel inklusive efterkompostering tar cirka 5-6 månader. Siktning sker av den färdiga råkomposten i en trumsikt där alla föremål större än 10 mm sållas bort. Råkomposten används som huvudingrediens i vår planteringsjord och kompostmull.

Öppettider Lilla Nyby
 
Måndag–tisdag 7–16
Onsdag 7–18
Torsdag–fredag 7–16
Lördag–söndag 9–14