Annan container eller flak

Om du vill ha ett flak eller vill ha en container under en längre period, har du möjlighet att beställa flak eller container med dygnshyra, transport- och behandlingsavgift. 

Kontakta vår kundservice för mer information och prisuppgifter.

""

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.