""

Hyr container av oss

Om du ska bygga om hemma blir det ofta en hel del material att göra sig av med. Du kan beställa en container av oss som du får ha under en vecka. Du beställer container genom att ringa till oss på 016-10 60 60.

Olika containrar för olika ändamål

För att vi ska kunna ta hand om ditt material på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt kan du beställa olika containrar beroende på vilket material du behöver bli av med. Vi förstår att det ibland inte finns möjlighet att ha flera containrar på samma område, därför finns det också möjlighet att beställa en container för osorterat material. Vi tar alltid hand om materialet på ett ansvarsfullt sätt där vi sorterar och återvinner det. 

Tänk på att du ej får slänga hushållsavfall, matavfall, elektronik, farligt avfall, tryckimpregnerat trä eller däck i containern. Allt förutom hushållsavfall kan du lämna in på din närmsta återvinningscentral.

Pris för veckocontainer 8 m3*Zon 1Zon 2Zon 3
Sorterat 1 650 kr 2 000 kr 2 400 kr
Osorterat** 2 600 kr 2 950 kr 3 300 kr
       

(Zon 1 är Eskilstuna och Torshälla tätort, zon 2 och 3 är utanför)

*I priset för veckocontainer ingår utställning, hemtagning , behandlingsavgift och hyra. Vi ställer ut containern på önskad dag och hämtar den efter en vecka, inga extra tömningar däremellan ingår i priset.

**Med osorterad veckocontainer menas att du slänger blandat avfall i containern. Om du till exempel beställer en container för bygg- och rivningsavfall och endast slänger gips betalar du för sorterat, men om du slänger gips, trä, plast och metall blandat betalar du för osorterat avfall. 

 

Om du vill ha containern längre tid än en vecka har du möjlighet att istället betala dygnshyra och ha containern en längre tid. Då tillkommer transport- och behandlingsavgift.  Om du vill ha en större container än 8 m3 kan vi erbjuda dig att hyra ett flak. Kontakta vår kundservice för mer information och prisuppgifter.

 

Nedan finns definitioner på ett urval av de olika sorters avfall du kan kasta i våra containrar.

Bygg- och rivningsavfall

Exempelvis trä, plast, papper, gips, isolering, metall, fönster, småbetong, tegel m.m.

Osorterat avfall

Till osorterat avfall räknas sådant avfall som är "löst" i bostaden . Exempel: Möbler, cyklar, skidor, barnvagnar, mattor, pulkor, madrasser, husgeråd, m.m (ej matavfall, elektronik, farligt avfall, tryckimpregnerat trä, bildäck, kablar).

Brännbart

Exempelvis papper, plast, trä, kläder, leksaker, böcker, frigolit, skor m.m.

Behandlat och obehandlat trä

Exempelvis parkett, målade pallar, pallkragar, målat och lackat trä, reglar, diverse träskivor m.m. Får innehålla beslag, spik och skruv (ej tryckimpregnerat trä).

Konstruktionsmaterial, mindre än 40x40 cm

Exempelvis tegel, takpannor, stenar, lättbetong, glasbetong, porslin, klinkers, m.m (ej armeringsjärn). Vanlig natursten över 40x40 cm går in under vanligt konstruktionsmaterial.  

Konstruktionsmaterial, större än 40x40 cm

Betong som är över 40x40 cm eller betong innehållandes armering. 
Exempelvis betong, lättbetong, stenar m.m.

""

Beställ en storsäck

Bli av med ditt avfall snabbt och enkelt med vår storsäck, den rymmer en kubikmeter.

Kvinna slänger fallfrukt i sitt trädgårdskärl.

Beställ ett trädgårdskärl

Med ett trädgårdskärl blir du enkelt av med buskar, ris, gräs och löv från din trädgård.

""

Vi hämtar ditt grovavfall

Se vilken vecka vi är i ditt område.

""

Anmäl att du flyttar

Ska du flytta? I samband med att du flyttar är det viktigt att du meddelar oss din nya adress.

""

Ska du gräva?

Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.