""

Veckocontainer

I priset för veckocontainer ingår utställning, återtag, behandlingsavgift och hyra. Vi ställer ut containern på överenskommen dag och hämtar den efter en vecka, inga extra tömningar däremellan ingår i priset.

 

Pris för veckocontainer 8 m3 Zon 1 Zon 2 Zon 3
En fraktion (t ex bara träavfall) 1 650 kr 2 000 kr 2 400 kr
Blandade fraktioner/mer än en fraktion 2 600 kr 2 950 kr 3 300 kr
       

Tänk på att att du inte får slänga hushållsavfall, matavtall eller farligt avfall i containern. I farligt avfall räknas bl.a. elektronik, vitvaror, tryckimpregnerat trä, färg.

Zonindelning

Zon 1 är Eskilstuna och Torshälla tätort. Zon 2 och 3 är utanför, se karta.

Zonindelning temporär.jpg