Till sidans huvudinnehåll
140/202 (visa lista)
Flicka på en brygga

Kampanj för att minska förbrukningen av vatten

Vattenbrist, kapacitetsbrist och klimatförändringar tillsammans med globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi behöver tänka på att använda vatten på ett hållbart sätt. Nu startar en nationell kampanj som ska få oss att värdera vattnet högre

Gemensamt ansvar för vattenförbrukningen

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel. Det är budskapet i en nationell kampanj där vi tillsammans med ett 100-tal VA-organisationer deltar. Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion kräver vatten. Målet är att vi genom tips på hur man kan spara på vattnet ska få stopp på onödigt slöseri och på så sätt få ner förbrukningen av vattnet.

Också ett globalt ansvar

-    - Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030, vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt. Det här är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet ”Rent vatten och sanitet för alla”, säger vår VA-chef, Admir Ibrisevic.