Till sidans huvudinnehåll
52/200 (visa lista)

Kokningsrekommendationen är nu hävd för alla områden som berörts

Efter omfattande provtagningar och analyser kan vi nu häva kokningsrekommendation som gällt i delar av Eskilstuna sedan den 19 oktober.

- De sista provsvaren visar att mängden koliforma bakterier nu är tillbaka under gränsvärdena. Vi är trygga med att häva kokningsrekommendationen och vill tacka alla som på ett eller annat sätt har påverkats för visat tålamod. 

De åtgärder som vidtagits, spolning och förstärkt klorering, har haft positiva effekter. Vi har säkerställt att effekterna av dessa åtgärder är hållbara genom omfattande provtagningar och analyser, säger Markus Nylander, tf VA-chef.

Den förstärkta kloreringen har kunnat ge kranvattnet en svagt klorerad doft även i områden som inte har påverkats av de tidigare kokningsrekommendationerna. Nedtrappning av åtgärderna kommer nu att inledas enligt våra rutiner.