Till sidans huvudinnehåll
23/200 (visa lista)

Ekonomiskt elstöd till elanvändare

Uppdaterat 4 april 2024:

Senaste nytt:

 • Näringsidkare och juridiska personer inom elområde 3 och 4 kan nu ansöka om elstöd hos Skatteverket. Sista dagen att söka är den 25 september 2023. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022. Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar.  

  Mer information om elstöd till företag 

 

 • 19/4 meddelar Försäkringskassan att elstödet för privatpersoner under perioden 1 november–31 december 2022 snart kommer att börja betalas ut. De flesta beräknas ha fått sina pengar senast den 9 juni. De uppmanar alla som inte redan har anmält sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister att göra det senast den 10 maj för att utbetalningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

 

 • Regeringen har infört ett stöd till elintensiva företag för att stötta och underlätta för företagen med anledning av de höga elpriserna under vintern. Ansökningsperioden för stödet har varit öppen från den 6 mars 2023. För att göra det möjligt för fler företag att ansöka om stödet har regeringen beslutat om att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023

 

 • Likt elstödet till hushåll kan företagen i elområde 3 få 50 öre/kWh medan de i elområde 4 kan få 79 öre/kWh, för förbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Dock kan ett företag med verksamhet i elområdena högst få 20 miljoner kronor i stöd.

Fortsätt läsa för mer information!

Var uppmärksam på bedragare

Det förekommer misstänkta bedrägeriförsök i samband med elstödsutbetalningen. Klicka därför inte på okända länkar eller logga in med bank id oavsett om du blir kontaktad via brev, mejl, sms eller telefon.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt och gör en polisanmälan.

Tre olika elstöd

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram tre stycken elstöd till elanvändare. Två av dem vänder sig till privatpersoner och ett till näringsidkare och juridiska personer.

Elstöd till privatpersoner för oktober 2021 - september 2022

Stödet till hushåll för oktober 2021 till september 2022 började betalas ut den 20 februari 2023. De flesta har nu fått sin utbetalning.

Elstöd till privatpersoner för november - december 2022

Försäkringskassan meddelar att elstödet för privatpersoner under perioden 1 november–31 december 2022 snart kommer att börja betalas ut. De flesta beräknas ha fått sina pengar senast den 9 juni. De uppmanar alla som inte redan har anmält sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister att göra det senast den 10 maj för att utbetalningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Elstödet är ett kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror på:

 • hur mycket el man förbrukade under de två månaderna
 • var någonstans i landet som förbrukningen har skett.

Enligt Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät, baseras elstödet på ett genomsnittligt elpris på dagen före-marknaden i respektive elområde minus ett referenspris på 75 öre per kWh. Det innebär att:

 • hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh
 • hushåll i elområde 3, 126 öre per förbrukad kWh
 • hushåll i elområde 4, 129 öre per förbrukad kWh

Eskilstuna hör till elområde 3.

I detta elstöd ersätts 80 procent av den uppmätta elförbrukningen.

Man får inte elstöd för förbrukning över 18 000 kilowattimmar under november-december 2022.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbsida

Förslag om elstöd till näringsidkare och juridiska personer 

Svenska Kraftnät föreslår att elstöd ska betalas ut till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 i ett pressmeddelande från den 4 januari.

 • I förslaget är ett tak angivet på drygt 22 miljoner kronor
 • Elstödet betalas endast ut till näringsidkare i elområde 3 och 4.
 • Storleken på elstödet bestäms av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022.
 • För juridiska personer och näringsidkare här i elområde 3 är den föreslagna ersättningen 0,50 kronor per förbrukad kWh.
 • För att få elstödet ska näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter detta datum får därmed inget elstöd för den eluttagspunkten.
 • Energimarknadsinspektionen (Ei) ska pröva förslaget. Om Ei godkänner förslaget kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen.

Det finns ännu inget angivet datum för när stödet kan komma att betalas ut.

Här kan du läsa pressmeddelandet från Svenska kraftnät om förslaget.

Vilket är mitt elområde?

Totalt finns det fyra stycken olika elområden i Sverige. Beroende på vilket elområde du bor i kan elpriset variera, och det påverkar även hur mycket pengar du får tillbaka genom elstödet. Du som är kund hos oss tillhör elområde 3.

De olika elområdena är:

 1. Elområde 1/SE1 (Luleå)
 2. Elområde 2/SE2 (Sundsvall)
 3. Elområde 3/SE3 (Stockholm)
 4. Elområde 4/SE4 (Malmö)