Till sidans huvudinnehåll
27/202 (visa lista)

Stora Biltvättarhelgen 22 – 23 april

Om man tvättar bilen på en asfalterad garageuppfart eller gata förorenas vår vattenmiljö. Hur och var man på ett hållbart sätt tvättar sin bil uppmärksammas under Stora biltvättarhelgen.

Förorenat smutsvatten åker rakt ut i sjön

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. I tvättvattnet finns förutom tvättkemikalier också asfaltsrester och tungmetaller. Ämnen som är skadliga och svårnedbrytbara i naturen.

Tvättar man bilen på gatan så rinner tvättvattnet ut i närmaste markbrunn (så kallad dagvattenbrunn). Dessa är till för just dagvatten, dvs regn- och smätvatten som ska kunna rinna undan. Eftersom dagvattnet betraktas som tillräckligt rent för att släppas ut direkt i närmaste sjö så leds detta inte till något reningsverk innan utsläpp. Därför kan du inte tvätta bilen hemma på gatan om du vill värna om din närmaste vattenmiljö, bad- eller fiskesjö.

Beräkningar av utsläpp 

Under de senaste 10-15 åren har det gjorts en rad uppskattningar och beräkningar. I denna rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten kan man utläsa utsläpp om 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller årligen (pdf). 

Biltvättanläggningar är bästa valet

Biltvättar eller "gör-det-själv" hallar har utrustning för att både rena och skilja bort slam och olja från vattnet. En del anläggningar har dessutom möjlighet att återvinna tvättvattnet vilket också sparar mängder av vatten.

Bor du till så att du har möjlighet att ställa din bil på din grusplan eller gräsmatta, långt från vattendrag och dagvattenbrunnar kan du göra en lättare avtvättning där. Vid tvätt på grus eller gräs sker en naturlig rening av tvättvattnet via infiltration i marken. Miljömärkta tvättprodukter är förstås alltid viktigt att använda vid all tvätt.

Stora Biltvättarhelgen

Sedan 2014 har branschorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med sina medlemmar anordnat Stora Biltvättarhelgen i april varje år för att uppmärksamma vikten av att tvätta rätt.