""

Så här ansluter du din fastighet

Du som företagare och som vill ansluta din fastighet ska kontakta din säljare eller kundservice. För anslutning som ligger innanför verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) har vi ansvar för att upprätta en förbindelsepunkt med närhet till din fastighet. Innan fastigheten ansluts ska anläggningsavgift vara betald. Anslutningen är klar när vi har installerat vattenmätare och öppnat ventilerna för fastighetens vattenförsörjning.

Ansök om ny VA anslutning

För att ansöka om en ny VA-anslutning ska du kontakta kundservice på 016-10 60 60 eller din säljare för att starta ett anslutningsärende. Inom 5 dagar får du återkoppling från en handläggare på vatten och avlopp. Handläggaren utreder därefter om din fastighet kan ansluta till de kommunala VA-ledningarna. Om det är möjligt att ansluta din fastighet får du en blankett för VA-ansökan som du fyller i och skickar tillbaka till handläggaren.

Tillhör du ett utbyggnadsområde? Då lägger vi upp ditt ärende och skickar ut relevanta blanketter.

Förbindelsepunkt

När servisanmälan är inkommen förmedlar vi en förbindelsepunkt intill din fastighet.  Förbindelsepunkten är den gränsen mellan den kommunala VA anläggningen och den privata VA-installationen.

I vissa fall behöver en ny servis byggas innan förbindelsepunkten kan förmedlas. Förbindelsepunktens placering bestäms i samråd med dig som fastighetsägare. Därefter tar det normalt 6 veckor innan servisen är byggd och förbindelsepunkten är upprättad.

VA-installation på din tomt

Du som fastighetsägare ansvarar för installationen på din fastighet. Nedan ser du hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus. Antalet moment i installationen kan variera beroende på hur din fastighet ser ut. Kontakta alltid Stadsbyggnadsförvaltningens byggnadsavdelning innan du utför några arbeten på din tomt.

Anläggningsavgift

Efter att förbindelsepunkten har upprättats intill din fastighet skickas faktura med anläggningsavgift till dig som ska vara betalad innan du kan ansluta fastigheten till våra ledningar. Avgiften gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter och betalas endast en gång per fastighet. Har du frågor om anläggningsavgiften kan du ringa kundservice för att få mer information.

Placera och montera vattenmätare

När kopplingen mellan vår huvudledning och din servisledning är gjord ska vattenmätaren monteras. Här kan du läsa om placering av vattenmätaren i din fastighet. Kontakta kundservice och tala om att du vill få vattenmätare monterad. Uppge ditt namn och dina adressuppgifter. Om du endast ska ansluta avlopp ska det anmälas på samma sätt. Vår montör kontaktar dig och ni kommer överens om en tid för montering av vattenmätaren. När vattenmätaren är på plats öppnar montören servisventilen för vattnet och därmed är installationen klar.

När installationen är klar

När installationen är klar och anläggningen inkopplad står du som fastighetsägare för:

  • Elkostnaden för eventuellt LTA-enhet och brukningsavgift för VA-förbrukning.
  • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
  • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
  • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­tenledningen.

Vi står för:

  • Drift och underhåll av det allmänna VA­-nätet.
  • Utryckning vid larm om fel av pumpstationen.

  

Kirsi Gustavsson.

Kontakta en säljare

Boka tid för ett möte, få svar på dina frågor eller få mer information om våra produkter och tjänster.

""

VA-installation hos dig

Vi har samlat all information om hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus.

En vattenmätare.

Installera vattenmätare

Det sista momentet i anslutningsprocessen är installationen av vattenmätaren.

""

Ska du gräva?

Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.