Till sidans huvudinnehåll
Husfasader

Så här ansluter du din fastighet

När du som företagare vill ansluta din fastighet kontaktar du först din säljare eller kundservice. Här har vi sammanfattat alla steg för att du lätt ska se hur anslutningsprocessen går till, i vilken ordning och vem som har ansvar för vad. Först av allt behöver vi få in din servisanmälan.

Fyll i servisanmälan

Här fyller du i en servisanmälan för kommunalt vatten och avlopp som används för att vi ska kunna starta en anslutningsprocess. När anmälan inkommit till oss så utreds det om fastigheten kan ansluta till de kommunala VA-ledningarna. Därefter kontaktas du av en VA handläggare inom 5 arbetsdagar.

Förbindelsepunkt

När servisanmälan är inkommen förmedlar vi en förbindelsepunkt intill din fastighet.  Förbindelsepunkten är den gränsen mellan den kommunala VA anläggningen och den privata VA-installationen.

I vissa fall behöver en ny servis byggas innan förbindelsepunkten kan förmedlas. Förbindelsepunktens placering bestäms i samråd med dig som fastighetsägare. Därefter tar det normalt 6 veckor innan servisen är byggd och förbindelsepunkten är upprättad.

VA-installation på din tomt

Du som fastighetsägare ansvarar för installationen på din fastighet. Nedan ser du hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus. Antalet moment i installationen kan variera beroende på hur din fastighet ser ut. Kontakta alltid Stadsbyggnadsförvaltningens byggnadsavdelning innan du utför några arbeten på din tomt.

Anläggningsavgift

Efter att förbindelsepunkten har upprättats intill din fastighet skickas faktura med anläggningsavgift till dig som ska vara betalad innan du kan ansluta fastigheten till våra ledningar. Avgiften gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter och betalas endast en gång per fastighet. Har du frågor om anläggningsavgiften kan du ringa kundservice för att få mer information.

Placera och montera vattenmätare

När kopplingen mellan vår huvudledning och din servisledning är gjord ska vattenmätaren monteras. Här kan du läsa om placering av vattenmätaren i din fastighet. Kontakta kundservice och tala om att du vill få vattenmätare monterad. Uppge ditt namn och dina adressuppgifter. Om du endast ska ansluta avlopp ska det anmälas på samma sätt. Vår montör kontaktar dig och ni kommer överens om en tid för montering av vattenmätaren. När vattenmätaren är på plats öppnar montören servisventilen för vattnet och därmed är installationen klar.

När installationen är klar

När installationen är klar och anläggningen inkopplad står du som fastighetsägare för:

  • Elkostnaden för eventuellt LTA-enhet och brukningsavgift för VA-förbrukning.
  • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
  • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
  • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­tenledningen.

Vi står för:

  • Drift och underhåll av det allmänna VA­-nätet.
  • Utryckning vid larm om fel av pumpstationen.
Porträtt av Kirsi Gustavsson

Kontakta en säljare

Boka tid för ett möte, få svar på dina frågor eller få mer information om våra produkter och tjänster.

Kupade händer under vattenkran

VA-installation hos dig

Vi har samlat all information om hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus.

Vattenmätare

Installera vattenmätare

Det sista momentet i anslutningsprocessen är installationen av vattenmätaren.

Ska du gräva?

Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.