Flödespremie

Spara pengar med bättre avkylning av ditt fjärrvärmevatten.

Varför har vi flödespremie?

Vi jobbar ständigt med att göra vårt fjärrvärmesystem så effektivt och miljövänligt som möjligt. Ett steg i den riktningen är att förbättra avkylningen av fjärrvärmevattnet, och där behöver vi din hjälp. Vi har därför en flödespremie, som ger dig en lägre kostnad om du har god avkylning i din fastighet.

Flödestaxan ger en premie eller en avgift beroende på hur väl fjärrvärmevattnet avkyls i en fastighet (gäller inte småhus och mindre fastigheter med värmeomformare). Modellen jämför flödet per levererad MWh hos en enskild kund med medelflödet för alla kunder. Flödespremien/avgiften används under vinterperioden oktober-april.

Din avkylning av fjärrvärmevattnet jämförs med medelvärdet för alla anläggningar under avläsningsperioden. Om du har bättre avkylning än medelvärdet får du flödesrabatt. Om du har sämre avkylning än medelvärdet betalar du en flödesavgift. Resultatet finns på din faktura.

Hur räknar du ut din flödespremie?

Flödespremien beräknas genom att jänföra din förbrukade volym fjärrvärmevatten (m3) per energimängd (MWh) med medelvärdet för samtliga kunder som omfattas av flödespremien under den aktuella perioden.

 

 

 

Hur mycket kan du spara?

Ju bättre avkylning av fjärrvärmevatten du har, desto mer flödesrabatt får du. Tabellen nedan visar hur ditt Q7W-värde sänksi förhållande till avkylningen (Δt).