Till sidans huvudinnehåll

Flödespremie

Spara pengar med bättre avkylning av ditt fjärrvärmevatten.

Varför har vi flödespremie?

Vi jobbar ständigt med att göra vårt fjärrvärmesystem så effektivt och miljövänligt som möjligt. Ett steg i den riktningen är att förbättra avkylningen av fjärrvärmevattnet, och där behöver vi din hjälp. Vi har därför en flödespremie, som ger dig en lägre kostnad om du har god avkylning i din fastighet.

Flödestaxan ger en premie eller en avgift beroende på hur väl fjärrvärmevattnet avkyls i en fastighet (gäller inte småhus och mindre fastigheter med värmeomformare). 

Din avkylning av fjärrvärmevattnet jämförs med medelvärdet för alla anläggningar under vinterperioden oktober-april. Om du har bättre avkylning än medelvärdet får du flödesrabatt. Om du har sämre avkylning än medelvärdet betalar du en flödesavgift. Resultatet finns på din faktura.

Hur räknar du ut din flödespremie?

Flödespremien beräknas genom att jämföra din förbrukade volym fjärrvärmevatten (m3) per energimängd (MWh) med medelvärdet för samtliga kunder som omfattas av flödespremien under den aktuella perioden.

Hur mycket kan du spara?

Ju bättre avkylning av fjärrvärmevatten du har, desto mer flödesrabatt får du. Tabellen nedan visar hur ditt Q/W-värde sänks i förhållande till avkylningen (Δt).