Till sidans huvudinnehåll

Fjärrvärmepris 2023

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift, effektavgift och ett rörligt energipris. Den 1 april 2023 lanserade vi en ny prismodell som är tydligare och mer kostnadsstabil över tid.

I den nya prismodellen baseras din avgift på fastighetens faktiska behov och inte på vädrets svängningar från år till år. Läs mer om den nya prismodellen här. Nedan ser du prisexempel med priser som gäller från 1 april 2023. Samtliga priser anges exklusive moms. 

Fast avgift

Effekt (kW) Fast avgift (kr/år)
0-50 1 591
51-200 6 069
201-800 20 094
801-2 000 106 080
2 001- 205 530
   

Effektavgift

I vår nya prismodell använder vi ett nytt sätt att beräkna fastighetens debiterbara effektbehov vid viss temperatur, även kallat effektsignatur. Din avgift kommer att baseras på din fastighets behov vid en definierad temperatur, och inte som tidigare på högst uppmätta dygnsmedelanvändning vid tre tillfällen. Något som oftast infaller då det är som kallast ute. Det gör att ditt effektbehov kommer vara mindre väderkänsligt, och mer förutsägbart än tidigare. Läs mer om hur den nya prismodellen fungerar här.

Effekt (kW) Effektavgift (kr/kW)
0-50 724
51-200 638
201-800 571
801-2 000 469
2 001- 420
   

Energipris

  Pris (kr/MWh)
Näringsidkare, företag och bostadsrättsföreningar 416
Tillverkningsindustri 416
   

Prisexempel för lokal eller flerbostadshus 

Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig användning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
21   80   1 591    15 204   33 280   50 075
52   193   6 069    33 176   80 288   119 533
134   500   6 069    85 492   208 000   299 561
340   1 000   20 094   194 140   416 000   630 234

 

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Person i arbetskläder använder en surfplatta

Anslut din fastighet

Nyfiken på fjärrvärme? Fyll i och skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig.