Energiskatt - en del av elnätsavgiften

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels på var i landet elen förbrukas.

Från 1 januari 2022 höjs energiskatten på el med 0,4 öre/kWh, från 35,6 öre/kWh till 36 öre/kWh exklusive moms.
Skattesatsen på el blir därmed 45 öre/kWh inklusive moms för dig som bor i Sörmland.

Den 1 januari 2018 flyttades ansvaret för att begära in energiskatt på el från elhandlaren till elnätsföretaget. Elhandelsavgiften blev i och med detta lägre, då elhandelspriset inte längre innehåller energiskatt. Elnätsavgiften blev däremot högre, eftersom den numera innehåller energiskatt. Flytten av energiskatten var, i sig, ingen höjning av priset.

Läs mer om energiskatten på skatteverket.se 

 

Ikon för mina sidor

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?