Till sidans huvudinnehåll

Effektpris för dig med säkringsstorlek från 35 Ampere

För att du som kund ska betala en mer rättvis elnätsavgift och ha möjlighet att påverka dina kostnader för din elanvändning så finns effektpris för dig som har säkringsstorlek över 35 Ampere. Priserna gäller från 1 januari 2023.

I den här prismodellen får du, förutom den fasta avgiften och den rörliga avgiften per kilowattimme (kWh), även en effektavgift som baseras på medelvärdet av din högsta faktiska användning som vi mätt under en enskild timme i månaden. På din faktura kallas effektavgiften för månadsmax. Den grundar sig på den effekt du i realiteten tar ut. Det gör att du själv kan styra kostnaden genom att jämna ut och kapa topparna på ditt effektuttag. 

Om du upplever att fakturorna under vintern är ovanligt höga kan det bero på att du förbrukar olika mycket el beroende på säsong. Fördelen med den här prismodellen är att du får större möjlighet att själv påverka kostnaden. 

Det är viktigt att du inte själv byter till en större säkring utan medgivande från oss. Du kan själv se dina timvärden på Mina sidor, www.eem.se> Mina Sidor > Energikollen.

Effektpris lågspänning

Fast avgift

Månadsmax

Elöverföring

200 kr/månad

58 kr/kW och månad, april - oktober

79 kr/kW och månad, november - mars

11 öre/kWh

Priserna är redovisade per månad och exklusive moms.

Exempel
En anläggning som under en sommarmånad totalt förbrukat 8 000 kWh och som mest under en och samma timme förbrukat 17 kWh anses ha utnyttjat effekten 17 kW. Nätavgiften för denna månad blir då enligt nedanstående beräkning.

Fast avgift
200 kr

Månadsmax
17 kW * 58 kr/kW = 986 kr

Elöverföring
8 000 kWh * 11 öre/kWh = 880 kr

Summa
200 + 986 + 880 = 2 066 kr

Här finns en folder som förklarar effektpris på ett överskådligt vis.