Trämodell av ett hus

Tillfällig anslutning

Ska du bygga? Vi löser byggströmmen eller "tillfällig el" som det egentligen heter. Tillfällig el kan även behövas i andra sammanhang som festivaler och andra arrangemang då el behövs på platser där igen fast anslutning finns.

Anmälan från elinstallatören behöver komma in till oss minst 10 arbetsdagar innan önskat inkopplingsdatum. Vid anslutning av större, effektkrävande, anläggningar eller vid en elanslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska nätbolaget kontaktas i god tid före önskad anslutning.

Elinstallatören monterar godkänt byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs. Vi utför, efter att vi fått din beställning, anslutningen till elnätet och monterar elmätare.

Anmäld beställare faktureras anslutningsavgiften. Serviskabel ska vara inkopplad i byggcentralen före anslutning till elnätet. För anslutning i kabelskåp ska serviskabel vara max 5 meter. För anslutning i transformatorstation, max 10 meter kabel. Om huvudcentralen (HC) ej placeras vid anslutningspunkten (kabelskåp eller trafo) ska avsäkring placeras vid anslutningspunken och tillfällig serviskabel ovan mark skyddas med gult kabelrör i hela sin sträckning.

Minsta kabelarea på serviskabel till byggcentral

HC 25 4G10
HC 63 4G16/ 4G50
HC 125 4G95
HC 160 4G95
HC 250 4G240
HC 400 2//4G240
HC 630 3//4G240

 

Servis

Anslutningspunkten för serviskabel är på anslutningsklämmorna i kundens serviscentral eller fasadmätarskåp. Servisledning med mer än en kundanläggning ansluten ska alltid avslutas med servissäkring. Fasadmätarskåp med två abonnemang ska förses med servissäkring, gänga D3. Enligt SS 430 01 10 utg.7.

Överspänningsskydd

Om lågspänningsmatningen på någon del av sträckan är oisolerad luftledning ska fasadskåpet vara förberett med plats för överspänningsskydd.

 
Gul arbetshjälm i plast

Priser för tillfällig anslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges exklusive moms.