Här händer det absolut ingenting

Allt är som det ska vara med andra ord. Faktum är att du har el 99,99 procent av året.

Årets alla dagar, dygnets alla timmar står våra medarbetare i beredskap för att du ska få el hem till dig. Alla arbetsinsatser ger ett resultat som kan imponera på andra. Men för att ingenting ska hända måste det göras väldigt mycket. Det krävs lokala specialister som arbetar dygnet runt med att övervaka, förstärka, utveckla och framtidssäkra elnätet.

En av de bästa i landet

Vår leveranssäkerhet för elnätet uppgår till 99,99 procent för hela året. Det är inte oslagbart, men det gör oss till en av de absolut säkraste elleverantörerna i Sverige.

Det gör att Eskilstuna Energi och Miljös elnät ligger på 33:e plats av landets alla 163 elnätsbolag. Totalt har vi bara cirka en kvarts avbrott på ett helt år. Inte illa med tanke på att den genomsnittliga avbrottstiden i Sverige ligger på 60 minuter.

Varje år satsar Eskilstuna Energi och Miljö mångmiljonbelopp på att bygga nya mottagningsstationer för att möta företagsetableringar och bostadsbyggen, vi vädersäkrar genom att gräva ned elledningar och moderniserar befintliga mottagningsstationer, elskåp och fördelningsstationer. Trots stora investeringar är din elnätsavgift bland de lägsta i Sverige. 

Säkerheten höjs inom elnätet

Att elnät har en viktig roll i samhället vet vi. Inte minst från SÄPO som uppmanat alla elnätsbolag att höja säkerheten för eventuella dataintrång, som kan slå ut elnätet. Även här har vi en beredskap som står sig bra. För att möta framtidens behov av ett välfungerande elnät jobbar vi givetvis kontinuerligt med framtidssatsningar. Ett väl fungerande elnät kostar i investeringar. Tack vare elnätsavgiften kan vi fortsätta trygga vårt lokala elnät.

Så, du behöver inte tänka på oss. Vi tänker på dig och ser till att du får en säker elleverans.

 

Här händer det ingenting heller...

Eskilstunas brandstation har cirka 800 utryckningar per år. Vid en olycka är räddningstjänstens personal på väg inom 90 sekunder. Ett fungerande elnät är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

 

 

Om vårt elnät

Vi arbetar dagligen för att det självklara ska bestå som något självklart.