Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om kapacitetsbrist

När elnäten inte har plats för mer effekt uppstår kapacitetsbrist. Det går att jämföra med trängsel på en väg - för många bilar samtidigt gör att det blir stopp. För att få bukt med trängseln kan man tänka sig olika lösningar. Man kan bygga en större väg eller försöka välja andra tider att köra på vägen. Att bygga nya vägar, eller elnätsledningar, är dyrt. Notan står vi alla för, genom elnätsavgiften.

Effekt är ett mått på styrkan i ett system. Om en bil inte orkar köra upp för en backe är motorn för svag. Den ger inte tillräcklig effekt. Effekt anges i enheten watt (W).

Effektbrist är när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras. När våra elproduktionsanläggningar inte kan producera tillräckligt mycket effekt för att täcka konsumenternas behov uppstår effektbrist.

Effektbrist i elsystemet uppstår om elnätet blir överbelastat, till exempel om några stora kraftverk plötsligt får driftavbrott, och elanvändningen samtidigt är stor. Effektbrist kan också uppstå på grund av att det blir riktigt kallt samtidigt som industrin går för fullt, vilket ökar elbehovet.

Olika lösningar finns. Den ena är att bygga ut och förstärka elnätet. Den andra är att minska behovet av att förstärka elnätet, genom smartare elanvändning. Vi tror på en kombination. Att bygga ut elnäten är kostsamt och ger miljöpåverkan, därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att ändra vårt elanvändningsmönster.

Mälardalen är en expansiv region där elbehovet ökar. För att Mälardalen ska kunna utvecklas med nya företagsetableringar, fler jobb och invånare krävs god tillgång till el. Ett exempel är Eskilstuna Logistikpark, vilket är ett område där det tidigare inte funnits särskilt stort elbehov och elnätet är anpassat efter det. Nu ser vi flera industrier, exempelvis serverhallar, som vill etablera sig i Eskilstuna Logistikpark. Dessa företag har stort elbehov. Även befintliga företag utvecklas, vill ställa om till mer hållbar produktion och behöver därför mer el. Detta gör att kraven på elnätet höjs.

Samhället befinner sig i en omställning för att bli mer hållbart. Vi ersätter bensin och diesel med el, till personbilar, bussar och lastbilar. Produktionen inom stålindustrin ställs om från fossil energi till el. Nya typer av verksamheter som exempelvis datacenter behöver mycket el. Samtidigt ökar våra krav på komfort, vi vill ha "smarta hem", vilket kräver ny teknik som är elberoende. 

Hämmad samhällsutveckling. Elnätsföretag tvingas skjuta större anslutningar, som exempelvis elintensiva industrier, på framtiden. Detta har redan hänt på Gotland, där man är beroende av en enskild ledning till fastlandet.

Elnäten kan fördyras i onödan om det blir tvunget att bygga ut näten. Med gemensamt ändrat användningsmönster behöver vi inte göra de investeringarna.

Det handlar om att ändra användningsmönster. Vi behöver undvika att ”göra allt på en gång”. Effekttoppar uppstår när många använder alla sina hushållsapparater samtidigt, duschar/badar och laddar elbilar. Sprid ut elanvändningen!

  • Har dina elektriska apparater tidsinställning? Styr bort användningen från de tider då effekttoppar är vanliga, särskilt kl. 17-19 kalla dagar under vinterhalvåret.
  • Om du har en elbil som ska laddas – använd en laddbox med dynamisk lastbalansering. Då har laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av ditt hem och kan anpassa hur mycket el som används till att ladda din bil. Nya tekniska lösningar för att underlätta styrning av elanvändning kommer hela tiden - så följ teknikutvecklingen!
Strandade sälar

Trängsel är jobbigt för alla - även för elnätet

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag. För att klara leveransen måste elnäten byggas ut och uppdateras. Men det krävs även beteendeförändringar – både hos företag och privatpersoner.

Pojke håller pappas hand

Bli en elnätshjälte, du också!

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att förstå – och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver. Här tipsar vi om hur du kan hjälpa till.

Elmätare Aidon

Så fungerar din elmätare

Din elmätare håller koll på hur mycket el du använder.

Bild på medarbetare på Elnät 1918

Elnätshistoria

Elnätet växer och tekniken utvecklas men processen hur energi omvandlas till elektricitet har inte ändrats. Vi har gjort det här i över 100 år och kan det här med elenergi!