Till sidans huvudinnehåll

Den nya elmätaren

Den nya elmätaren kan avläsas och styras av oss via fjärranslutning och den inbyggda brytaren kan slås av eller på via tryckknapp. Vid behov av att stänga av elektriciteten i din fastighet: använd brytarens tryckknapp (4). Då bryts inte strömförsörjningen till elmätaren och mätaren kan fortfarande avläsas via fjärr. Vid elektriskt arbete i din fastighet måste huvudbrytaren slås av och huvudsäkringarna lossas.

Mätarens lysdioder och tryckknappar
Brytarens lysdiod                                       Funktionsstatus                                                                       Åtgärder
Fast grönt   Elektriciteten påslagen  
Blinkande grönt Elektriciteten avslagen Tryck på brytarens tryckknapp.
Blinkande rött Elektriciteten avslagen och knappfunktionen blockerad Kontakta vår kundtjänst. Strömförsöjningen
till anläggningen är bruten via fjärr från nätbolagets centralsystem.
Lysdioden är släckt
Displayen är släckt
Strömförsörjningen till mätenheten är bruten Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen
(läge I) och att alla säkringar är hela.
Vid felsituation visas en varningstriangel i displayen. Om det händer, ring kundservice på 016-10 60 60.

 

Mätenhetens displayvisning
Normal drift

I normal drift visar displayen aktiv mätarställning. Tryckknappen på högra sidan om mätaren kan ge tillgång till andra värden.