Rörligt timpris

Om du tecknar avtalet Rörligt timpris kommer din elanvändning att mätas och prissättas per timma i stället för per månad.

Eftersom priset varierar under dygnet ger det dig en möjlighet att spara pengar. Du kan styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare. Du hittar elpriset för dygnets alla timmar på nordiska elbörsen Nord Pool.

Här hämtar du dina timpriser:https://www.nordpoolgroup.com/historical-market-data/

Välj filen "Elspot Prices_2019_Hourly_SEK". Observera att priserna presenteras per timme under årets alla gångna månader, i enhet kr/MWh och att det är i kolumn SE3 (elområde Stockholm) du hittar priserna. Vill du veta mer eller teckna Rörligt timpris, kontakta kundservice.

Här hämtar du dina mätvärden per timma http://www.eem.se/mina-sidor/mina-sidor---sa-har-gor-du/

  1. Logga in med ditt kundnummer och lösenord
  2. Du kommer direkt in till en översikt, innehållande olika val, välj ”Energikollen”
  3. Välj aktuell anläggning, fliken ”El”, upplösning per aktuellt år, månad, dag och timme (du ser dina mätvärden per timme om du håller markeringen över aktuell dag)