Prisinformation för tillsvidarepris

Här kan du som idag har tillsvidarepris för el se ditt aktuella elpris.

Priset kan variera från månad till månad. Nedanstående pris gäller för perioden maj 2023.

                                       Elpris (öre/kWh)  Årsavgift (kr/år)
Exklusive moms 243,2 518,40
     

 Priset är exklusive moms och avser elområde 3.