""

Sorteringsdekaler

Vi hjälper dig att informera dina kunder och fastighets- och hyresgäster om hur de ska sortera i ert miljörum eller soprum. Ladda ner, skriv ut och sätt upp. Enklare kan det inte bli!

Kontakta oss

Tveka inte att höra av er till oss om du vill ha klisterdekaler, mer information eller annan hjälp.

Gröna avfallskärl som står inne i ett sorteringshus.

Fastighetsnära insamling - sortering i din fastighet

Vi levererar sopkärl och hämtar ditt sorterade avfall och ser till att materialen blir rätt omhändertagna och återvinns.