Här beställer du en container

Fyll i formuläret för att enkelt beställa en ny container eller en tömning av din befintliga container.

Skotta och sanda runt din container

När det är vinter är det viktigt att du skottar och sandar runt din container så att vår personal har möjlighet att tömma den. 

Vi gör alltid vårt bästa för att genomföra en tömning, men om det inte är möjlig på grund av snö och isbildning kan du komma att debiteras en bomkörningsavgift. 

Se därför alltid till att det är skottat och sandat inför att din container ska tömmas. Tack!

Här är de vanligaste fraktionerna för containrar och exempel på vad du kan slänga.

 • Bygg- och rivningsavfall
  Blandat avfall som uppkommer vid t. ex. renovering. Kan innehålla trä, plast, papper, gips, isolering, metall, fönster, småbetong, tegel med mera.
 • Osorterat avfall
  Blandat avfall, grovavfall från hushåll, sammansatta komponenter som t.ex. möbler, cyklar med mera.
 • Brännbart
  Papper, plast, trä, leksaker, böcker, frigolit med mera.
 • Tryckimpregnerat trä
  Trall eller annat virke som är behandlat med impregneringsvätska.
 • Trä
  Parkett, målade pallar, pallkragar, målat och lackat trä, reglar, träskivor etc. Får innehålla beslag, spik och skruv. Får ej innehålla tryckimpregnerat trä.
 • Konstruktionsmaterial
  Tegel, takpannor, stenar, lättbetong, porslin, klinkers, natursten. Storleken på materialet är under 40x40 cm. Om materialet du slänger innehåller armeringsjärn klassas det som ”Betong över 40x40”.
 • Betong över 40x40 cm
  Större betongbitar, hopfogade tegelstenar, konstruktionsmaterial som innehåller armeringsjärn.
 • Blandskrot
  Armeringsjärn, plåt, metall, ventilationsrör, järn etc.
 • Organiskt avfall
  Matrester och matavfall. Matavfall förpackat i plast- och pappersförpackningar går bra, men glas- eller metallförpackat får ej slängas här.
 • Komposterbart trädgårdsavfall
  Löv, fallfrukt, blommor etc.
 • Ris och grenar
  Kvistar, grenar etc
 • Stubbar och rötter
 • Brännbart med organiskt avfall
  Brännbart avfall som innehåller organiskt avfall från t.ex. snabbmatsrestauranger, livsmedelsbutiker (ej glas- eller metallförpackat matavfall).
Vit container från Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Läs om våra olika containrar och flak

Här kan du se våra vanligaste containrar och vad som kan slängas i dem.