Fastighetsnära insamling - sortera avfall nära fastigheten

Det finns många bra anledningar att ha sortering i din fastighet. Till exempel att dina kostnader för avfallshantering kan bli lägre, du gör en stor insats för miljön och du ger dina boende en eftertraktad service. Bra, eller hur?

Vi hjälper dig att hitta den bästa sorteringslösningen för just din fastighet. Genom att teckna ett avtal med oss kan du sänka dina kostnader och förenkla din hantering.

Vilken sortering vill du erbjuda dina boende?

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att hushållsavfall, matavfall, förpackningar och tidningar sorteras nära bostaden. Du kan erbjuda dina boende sortering i kärl eller sortering med färgsorteringspåsar. Du kan även välja att installera markbehållare, då får det plats mycket avfall på yta. 

Bra samarbete för bra sortering

Vi levererar kärlen, hämtar det sorterade materialet och lämnar det till återvinning. Vi tillhandahåller även dekaler och sorteringsinformation att sätta upp i sorteringsrummet, samt sorteringsguider som du kan ge till dina boenden. Som fastighetsägare är du ansvarig för att de som bor i din fastighet sorterar rätt och att sorteringsrummet är i sådant skick att vi kan tömma kärlen. Till exempel att kärlen inte är överfulla. Vi förstår att det inte alltid är enkelt, men vi hjälper dig att hitta åtgärder för en välfungerande sortering. 

Få en kostnadsfri offert

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information eller boka ett kostnadsfritt besök av en säljare, eller få en offert av oss. Tillsammans ser vi över hur din ­avfallshantering ser ut idag, därefter kommer vi med ett förslag på hur vi kan göra för att utöka sorteringen i din fastighet.

 
Gröna avfallskärl som står inne i ett sorteringshus.

Sortera avfall i kärl

Erbjud dina boende full sortering med olika kärl.

Sortera avfall med färgsorteringspåsar

Gör det enkelt för dina kunder att sortera sitt avfall med olika färgade påsar.

Nedgrävda markbehållare– mycket avfall på liten yta

När du installerar markbehållare får du en långsiktigt hållbar lösning, låga underhållskostnader och enkel hantering.

Emil Fritzell.

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

""

Ladda ner sorteringsinformation

Här hittar du sorteringsguider som du kan ladda ner, skriva ut och dela ut till dina hyresgäster.