Övriga avgifter

 Övriga avgifter för vatten och avlopp 2019

 

  kr exkl moms kr inkl
moms
Arbeten som inte är prissatta debiteras självkostnad per timme och person 600 750
Avgift för endast avloppsabonnemang per år baseras på antagen förbrukning enligt 13.3 baseras på antagen förbrukning enligt 13.3

Avstängning eller öppning av 
vattentillförsel

1 200

1 500

 

Byggvatten
Fast avgift per år (avser V, S Df)

Avgift per m³ enligt mätning (avser V, S)

Utan mätning: Förbrukningen 
schablonberäknas till 150 m³ (avser V, S)

 

2 232

12,00

3 586

 

2 790

15,00

4 482

Förgäves besök vid avtalad tid 600 750
Olovligt öppnad eller stängd servisventil 
samt olovligt borttagen eller
uppsatt vattenmätare
skadestånds-
pliktigt
skadestånds-
pliktigt
Proppning av servisledning 15 120 18 900
Vatten som tappas ur brandpost per m³ 
(ingen fast avgift)
7,65 9,56
Behandlat processvatten som leds till dagvattennätet per m³ enligt avtal 3,50 4,38

 

Avgifter vattenmätare

   
Byte 5 m³-mätare
Avser byte av skadad vattenmätare 
utöver ordinarie revideringsintervall
För reparation och byte av större 
mätare debiteras självkostnad
2 500 3 125
Extra avläsning av mätare 600 750
Extra mätställe 1 016 1 270
Länsning av vattenmätarbrunn 600 750
Revision av vattenmätare på kundens 
begäran. (tillkommer självkostnad).
Vid fel på mätaren schablonberäknas 
förbrukningen av Eskilstuna Energi och Miljö AB. 
När fel inte kan konstateras tillkommer avgift för ned- och uppmontering samt självkostnad för kontroll hos auktoriserad mätarverkstad.
2 400 kr +
självkostnad
3 000 kr +
självkostnad
Upp- eller nedmontering vattenmätare 600 750
Vattenmätare i mätarbrunn per år 500 625

 

Sprinklerservis 

   
Anslutningsdimension    
100 mm 5 334 6 668
150 mm 10 660 13 325
200 mm 16 006 20 008
300 mm 26 667 33 334

 För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.