Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifterna från 1 januari till 31 december 2017.

 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 43 510 54 387
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df
43 510 54 387
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 30,93 38,66
d) en avgift per lägenhet 13 919 17 398
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas
17 404 21 755

 

För annan fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 60 202 75 252
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 60 202 75 252
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 30,93 38,66
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas 24 096 30 120

 

Anläggningsavgift utanför verksamhetsområde
  kr exkl moms kr inkl moms
Avgift för anslutning utanför verksamhetsområde, per bostadsenhet.
Priset avser alla tre uppsättningar för V, S och Df. För annan fastighet görs särskild överenskommelse.
57 428 71 785

 

 

Anläggningsavgifterna från 1 januari till 31 december 2018.

 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 44 511 55 638
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df
44 511 55 638
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 31,64 39,55
d) en avgift per lägenhet 14 239 17 799
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas

17 804

22 255

 

För annan fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 61 587 76 983
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 61 587 76 983
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 31,64 39,55
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas 24 650 30 813