Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifterna från 1 januari till 31 december 2019.

 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 45 979,60 57 474,50
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df
45 979,60 57 474,50
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 32,68 40,85
d) en avgift per lägenhet 14 709 18 386,25
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas

18 392

22 990

 

För annan fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 63 619 79 523,75
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 63 619 79 523,75
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 32,68 40,85
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas 25 463,70 31 829,63