Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifterna från 1 januari till 31 december 2018.

 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 44 511 55 638
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df
44 511 55 638
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 31,64 39,55
d) en avgift per lägenhet 14 239 17 799
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas

17 804

22 255

 

För annan fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 61 587 76 983
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 61 587 76 983
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 31,64 39,55
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas 24 650 30 813

   

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00