""

Enskilt avlopp

Har du behov av att analysera ditt avloppsvatten kan du lämna in ett prov till vårt laboratorium.

Vilka analyser behöver jag? 

En undersökning av enskilt avlopp är vanligtvis kemisk och omfattar oftast analys av totalkväve (N-tot), totalfosfor (P-tot) och biokemisk syreförbrukning (BOD7). Även andra parametrar kan väljas till om önskemål finns. Kontakta Miljökontoret för att ta reda på vilka analyser som är aktuella i just ditt fall.

Inlämning av avloppsvatten för analys

Du är välkommen att hämta provtagningsmaterial på vattenlaboratoriet vid Hyndevads vattenverk under vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00. Vi kan även skicka ut provtagningsmaterial, men då tillkommer en kostnad enligt gällande prislista (pdf)Utöver provtagningsmaterial medföljer en följesedel med kompletterande information.

Inlämning av prov sker måndagar och tisdagar före kl. 14:00.  

Kommunens info om enskilda avlopp

Eskilstuna kommuns hemsida (länk) kan du läsa mer om enskilda avlopp. Där hittar du också råd om hur du sköter din avloppsanläggning.

 

Barn och mamma i köket får sitt vatten från egen brunn.

Lämna vattenprover

Har du egen brunn? Lämna enkelt vattenprover för att undersöka ditt dricksvatten.