Vattenmätare.

Vattenmätarbyte

Successivt byter vi ut vattenmätarna i Eskilstuna kommun till fjärravlästa mätare. Bytet innebär att du framöver inte kommer att behöva lämna in mätarställningen manuellt. Istället hämtas mätvärdet in genom en elektronisk mätare med inbyggd radiosändare via våra sophämtningsbilar

Innan bytet

Innan bytet skickar vi ut ett brev med information om vattenmätarbytet. Om tiden inte passar eller du inte hinner åtgärda din mätarplats innan besöket måste du kontakta oss snarast för att boka in en ny tid. 

När vi ska byta din vattenmätare tar besöket mellan 10 - 30 minuter och det är viktigt att det finns en vuxen hemma som kan visa var vattenmätaren finns i huset. Om vi inte får åtkomst till mätaren för att genomföra bytet tar vi ut en avgift enligt gällande prislista för uteblivet besök. 

Kontrollera din mätplats innan bytet

Precis som det krävs en korrekt el-installation i fastigheten krävs det korrekt utförda mätarplatser för uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans. Inför vattenmätarbytet är det därför viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen är godkänd enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

För att säkerställa att din mätarplats uppfyller gällande krav behöver du först kontrollera din mätarplats. Bland annat kräver bytet av vattenmätaren att det finns en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen och att det finns avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Om din mätarplats uppfyller kraven behöver du inte göra något innan vi kommer och byter din vattenmätare.

Om du upptäcker att du behöver åtgärda en eller flera saker innan bytet så ska du kontakta en VVS-installatör. När din VVS-installatör besökt dig för att kontrollera vad som behöver åtgärdas kontaktar installatören i sin tur oss för en tid då vi kan stänga av vattnet i gatan. När vi stänger av vattnet i gatan gör din VVS-installatör ett andra besök hos dig för att åtgärda mätarplatsen. Därefter är din mätarplats godkänd inför vattenmätarbytet.

Du behöver kontrollera följande:

  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon av ventilerna inte stängs helt så ska de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad och har en skjutbar koppling. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen. Om du saknar något behöver du anlita en VVS-installatör som kan installera det.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
  • Mätarplatsen får inte blockeras. Om mätplatsen ska byggas in ska det vara i ett av oss, godkänt mätarskåp.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

Bilden nedan visar hur du går tillväga beroende på vad som behöver göras innan vattenmätaren kan monteras.

Flödesschema över rutin för vattenmätarbyte.

Klicka på bilden för att förstora

 

Har du ventilen LK580 eller LK581?

Det finns ett antal olika typer av avstängningsventiler. Om du har ventiler av ovanstående modeller ska du, med hjälp av en VVS installatör, byta ut dessa omgående innan mätarbytet. 

För din egen säkerhet bör du inte röra ventilerna då dessa modeller inte är tillförlitliga. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. 

Vår personal är förbjuden att röra dessa ventiler. För att vi ska kunna utföra mätarbytet måste de därför bytas ut innan mätarbytet.

OBS! att det endast gäller modell LK580 och LK581. Modell LK582 är godkänd.

 

Ansvarsfördelning

Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne på fastigheten. Vi som VA-huvudman står för kostnaden av både vattenmätare och installation av mätaren.

Frågor och svar om vattenmätarbyte