""

Laboratoriet

Laboratoriet för vatten är en avdelning inom vatten och avlopp. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025. För att uppfylla kvalitetskraven i denna standard arbetar vi i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001.

Genom en hög kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga och integritet skapar vi värde för våra kunder genom att ta prover och analysera; 

  • dricksvatten 
  • avloppsvatten
  • söt- och badvatten (bassängvatten)
  • råvatten
  • grundvatten
  • slam och organiskt avfall

Kundernas behov, bra kvalitet, god arbetsmiljö och hänsynstagande till den yttre miljön präglar alla aspekter av laboratoriets verksamhet.

Avseende vatten utför vi både kemiska och mikrobiologiska analyser. För dricksvatten för allmän förbrukning kan vi erbjuda samtliga mikrobiologiska analyser enligt SLVFS 2001:30. För analysparametrar och analyspaket i övrigt se Analys- och prislista.

Hur undersöker jag mitt vatten?

Har du egen brunn och vill veta kvaliteten på ditt dricksvatten kan du lämna in ett vattenprov till vårt laboratorium. Vi kan undersöka ditt vatten både mikrobiologiskt och kemiskt.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00