Storgatan

Under tre veckor kommer Storgatan att vara avstängd då en avloppsledning måste bytas ut.

En betongledning har börjat kollapsa och kan på sikt leda till stora driftstörningar och/eller översvämning och ska därför bytas ut. Arbetet kommer innebära avstängning av en del av Storgatan där trafiken kommer att ledas om.

Arbetet påbörjas v.17 och beräknas klart v.20

Bilden här bredvid visar hur vägen kommer att ledas om. De orange textskyltarna är hänvisningsskyltar.