Västra Nyfors

I april påbörjar vi ett projekt med att anlägga ett dagvattensystem på Rudbecksgatan, Södra Brogatan, Karlfeldtsgatan, Karlsborgsgatan och Zetterbergsgatan i  Nyfors. Arbetet beräknas pågå till hösten 2018.

För att säkerhetställa fortsatt hållbara vattenleveranser behöver vi genomföra förnyelser av Eskilstunas ledningsnät och ett av de områden där behovet är stort är västra Nyfors. Genom projektet säkerställer vi dels fungerande ledningar men också en korrekt hantering av dagvatten. Dessutom är det en investering för framtiden. Dagens äldsta ledningar är nämligen från 20-talet och börjar bli dåliga. Entreprenören för hela byggnationen är Tuna Entreprenad. 

Under arbetets gång kan vissa gatuavstängningar bli nödvändiga och framkomligheten kan därmed bli begränsad. I samband med inkoppling av nya ledningar samt byte av ventiler kan också vattnet behöva stängas av. Information om vattenavstängningar kommer att meddelas när det är aktuellt, i första hand på vår driftinformationssida eem.se/driftinformation

Aktuell information om arbetet