Ombyggnad av Bälgvikens Reningsverk

Reningsverket ska byggas ut och moderniseras med nya reningssteg i en tillbyggnad bredvid det befintliga verket.

För att långsiktigt säkerställa avloppsförsörjningen vid Bälgvikens reningsverk bygger vi ut och moderniserar det befintliga avloppsreningsverket i Bälgviken med nya reningssteg. En tillbyggnad placerad i anslutning till det befintliga reningsverket kommer att utrustas med mekanisk, kemisk och biologisk rening samt ett separat steg för slambehandling. På reningsverksområdet kommer avloppsvattnet att komma in och ut på samma ställe som det gör idag.

För närvarande pågår projektering och en ansökan om bygglov har lämnats in till Bygglovsavdelningen i Eskilstuna. Byggnation planeras att påbörjas under det här året.