Ritning Bälgvikens reningsverk

Ombyggnad av Bälgvikens Reningsverk

Reningsverket ska byggas ut och moderniseras med nya reningssteg i en tillbyggnad bredvid det befintliga verket.

För att långsiktigt säkerställa avloppsförsörjningen vid Bälgvikens reningsverk bygger vi ut och moderniserar det befintliga avloppsreningsverket i Bälgviken med nya reningssteg. En tillbyggnad placerad i anslutning till det befintliga reningsverket kommer att utrustas med mekanisk-, kemisk- och biologisk rening samt med ett separat steg för slambehandling. Avloppsvattnet kommer fortsättningsvis att komma in och ut på samma ställe som det gör idag på reningsverksområdet.

Byggnationen påbörjas i oktober 2020 och beräknas vara klar i april 2021 då den nya delen av verket sätts i drift.