Planerat fjärrvärmeavbrott i Eskilstuna

Just nu genomför Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) förbättringar av fjärrvärmenätet i Eskilstuna. Ett kommande inkopplingsarbete medför att värme och varmvatten kommer att behöva stängas av för boende i Skiftinge och delar av Röksta onsdagen den 5 juli samt torsdagen den 6 juli.

− Det här är fortsättningen på ett förbättringsarbete som har pågått sedan sommaren 2022. Vi byter ut gamla och slitna ledningar på Sundbyvägen för att få ett så modernt och säkert fjärrvärmenät som möjligt, säger Nicklas Hansson, distributionschef på EEM.

För att kunna koppla in de nya fjärrvärmerören behöver värme och varmvatten stängas av. Avstängningar kommer att ske onsdagen den 5 juli klockan 07:00-21:00, samt torsdagen den 6 juli 08:00-10:00. Kallvattnet kommer fortfarande att fungera som vanligt. 

− Onsdagens arbete kräver att vi stänger av värme och varmvatten under en längre tid. Vi förstår att många kunder kan uppleva driftavbrottet som besvärligt och ber om överseende med detta. Det här är den sista stora inkopplingen i den här etappen. Efter det börjar vi jobba med återställningen. Vår målsättning är att alla gator ska vara fullt framkomliga tills skolorna öppnar efter sommarlovet, säger Nicklas Hansson.

Kunder som har frågor om avstängningen är välkomna att kontakta EEMs kundservice via e-post, kundservice@eem.se, eller telefon, 016-10 60 60, måndag till fredag dagtid. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Nicklas Hansson, distributionschef, 016-10 68 86.