Eskilstuna Energi och Miljö avbryter projekt avseende användande av vätgascell som katalysator i kraftvärmeverk

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) inledde under hösten 2022 ett projekt där man utredde en helt ny teknik som skulle minska miljöpåverkan från kraftvärmeverket som levererar fjärrvärme och el till boende i Eskilstunaområdet. Detta projekt avbryts nu.

Projektet handlade om en vätgascell som skulle installeras i kraftvärmeverket för att minska utsläpp av växthusgaser och sotpartiklar. Den skulle även minska mängden biobränsle som går åt för att driva värmeverket och därmed spara energi och naturresurser.

− Under utredningsfasen fokuserade vi på leveranssäkerhet i processen och säkerställde att vi kunde uppfylla alla tillståndskrav från myndigheter, vilket vi också gjorde, säger Lotta Lejdberg, Affärsområdeschef Energi på EEM.

Teknikleverantören tillhandahölls samtidigt historiska data från kraftvärmeverket och gavs därmed möjlighet att beräkna de teoretiska möjligheterna till att spara på energiresurser i EEMs kraftvärmeprocess.

Anledningen till att EEM avbryter projektet är att de inte har kunnat enas med teknikleverantören om en affärsmodell som båda tror på.

− Vi har helt enkelt inte samma syn på det miljöbesparande och ekonomiska incitamentet i investeringen. Vi från EEM vill dock förtydliga att vi tror på själva tekniken, men att just kraftvärmeverket i Eskilstuna redan har en så pass hög prestanda i förbränningsprocessen att de enstaka procent som återstår att effektivisera inte är relevanta i förhållande till kostnaden för installation och drift av den nya tekniken, säger Lotta Lejdberg. 

EEM går nu vidare med nya utredningar avseende hur energisystemet kan optimeras i takt med framtidens ökade behov, samt hur detta kan göras i symbios med målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045.

 

För ytterligare information kontakta:

Lotta Lejdberg, Affärsområdeschef Energi på EEM, 016-10 68 50