Vattnet stängs av vid Trumslagargården, Viptorp, Nyby, Stenkvista och Hällberga

Torsdagen den 8 december kl. 20.00 till 9 december kl. 06.00 stängs vattnet av vid Trumslagargården, Viptorp, Nyby, Stenkvista och Hällberga.

- Ett inkopplingsarbete gör att vi behöver stänga av ledningen till dessa områden, säger Martin Linse, gruppchef VA på Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).

EEM placerar ut vattentankar där berörda kunder kan hämta dricksvatten. Den ena tanken placeras på parkeringsplatsen till Skogsängen IP och den andra på grusplanen med stora julgranen i Hällberga.

När vattnet kommer tillbaka är det bra att spola genom en eller flera kranar i hemmet en stund.

- Vattnet kan vara brunt när det kommer igång igen. Missfärgningen är små partiklar av järnoxid, alltså rost från ledningarna. När trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet kan partiklarna lossna och följa med vattnet, säger Martin Linse.

Att vattnet är missfärgat betyder inte att det är farligt, men det kan vara oaptitligt att dricka då det ofta får en smak av järn. Vår rekommendation är att undvika att dricka vattnet så länge det är missfärgat. Vi rekommenderar också att man låter bli att tvätta vittvätt för att undvika att kläderna missfärgas.

 

För ytterligare information kontakta: 

Martin Linse, gruppchef VA, 016-10 67 12.