Eskilstuna Energi och Miljö bygger en större solcellspark på Lilla Nyby

Nu inleder Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) ett arbete med att expandera solcellsparken på återvinningscentralen Lilla Nyby. Parken, som tidigare enbart har producerat solel för privatpersoner, ska göra det möjligt även för företag i närområdet att köpa lokalt producerad solel.

− Utbyggnaden av solcellsparken har varit i planeringsstadiet under en tid. Med det världsläge vi har idag och hur det påverkar elmarknaden känns det viktigare än någonsin att öka mängden el vi kan producera lokalt, säger Ann-Sofie Wågström (S), styrelseordförande för EEM.

Beslutet fattades på EEMs styrelsemöte den 21 september.

− I dagsläget är det svårt att säga exakt när den nya delen av parken är invigd och klar, men så snart alla beslut är tagna och tidplanen är satt återkommer vi med mer information, säger Fredrik Stake, chef Elhandel på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM).

Bygget blir en fortsättning på den solcellspark som EEM lät bygga 2021. Den är belägen på deponin på återvinningscentralen Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ner.

− Deponin är en utmärkt plats för en solcellspark. Det är sluttäckt mark som inte har några andra användningsområden. Dessutom har vi redan personal stationerad på området, säger Fredrik Stake.

Den befintliga parken producerar idag solel som privatpersoner kan välja att lägga till i sina elavtal. Den nya delen av parken beräknas leverera runt 15 GWh om året. Det är lika mycket som omkring 1 000 eluppvärmda villor använder. Elen som produceras i den nya parken ska även kunna köpas av lokala företag.

− Vi vet från undersökningar bland EEMs kunder att både privatkunder och företagskunder vill leva hållbart och ser solel som något positivt. Därför känns det bra att snart kunna erbjuda lokalt producerad solel även till företagskunderna. Det är en samhällsviktig och långsiktig investering som på sikt ska bidra till att Eskilstuna kan uppfylla klimatmålet, säger Ann-Sofie Wågström.

Eskilstuna kommun har som mål att vara en klimatpositiv plats år 2045.

 

För ytterligare information kontakta: 

Ann-Sofie Wågström (S), styrelseordförande Eskilstuna Energi och Miljö, 016-710 24 72.

Fredrik Stake, chef Elhandel ESEM, tel. 016-10 66 02.