Elpriskompensation på fakturan i maj

För att kompensera de hushåll som drabbats av höga elpriser under december 2021, januari och februari 2022 har regeringen fastställt ett ekonomiskt stöd för hushåll baserat på hushållens elförbrukning. Kompensationen betalas ut av elnätsföretagen.

-       För Eskilstuna Energi och Miljös kunder sker kompensationen genom en kreditering på den vanliga fakturan som skickas ut i maj. Kompensationen för mars, det vill säga regeringens föreslagna förlängning av elpriskompensationen, kommer om det går igenom att ske vid ett senare tillfälle, säger Fredrik Stake, chef för Marknad och Försäljning.

Kompensationen är utformad i trappstegsmodell där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och vidare upp till 2 000 kWh eller mer. 

-     Som mest kan ett hushåll kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga totalt 6 000 kronor för hela perioden. Våra kunder kan gå in på Mina Sidor på eem.se för att se sin elanvändning och jämföra med ersättningsmodellen. Mer information om elpriskompensationen finns även på eem.se samt regeringens hemsida, säger Fredrik Stake.

Det är enbart privatpersoner som har rätt till ersättningen, vilket innebär att företag och dödsbon inte omfattas av ersättningen.

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Stake, chef Marknad och försäljning, 016-10 66 00.