Branden på Lilla Nyby

När det brännbara verksamhetsfallet på Lilla Nyby Återvinningcentral självtände spred sig elden snabbt. Branden släcktes först fem dagar senare. Här berättar Vesa Hiltula hur man jobbar för att förhindra att det ska hända igen.

Om du befann du befann dig i Eskilstuna de där dagarna i början av augusti 2017 kände du förmodligen lukten av branden. Det var torrt i marken och rädkan för att branden skulel sprida sig fanns där. Men stora räddningstjänster sattes snabbt in.
- Brandmän från Eskilstuna och närliggande städer arbetade för att förhindra spridning och även personal från Eskilstuna Eneri och Miljö hjälpte till att släcka elden. Efter fem dagar var faran över. Då släckte vi de sista flisen som brann säger Vesa Hiltula. 

Hur har ni jobbat med bransäkerheten sedan 2017?

 - Vi har i samråd med expertis, vidtagit flera åtgärder både för att minska spridningsrisker och underlätta släckningsarbete. Alla ytor har asfalterats och murar har byggts upp för att skilja avfallsfraktionerna från varandra. Runtom anläggningaren finns ett sprinkelsystem för släckning. Vi hatr dessutom byggt murar mot skogen och upprättat en brandgata. Räddningstjänsten är nöjd med våra åtgärder. 

Räddningtjänstens utredning visade att branden startade då det brännbara krossade verksamhetsavfallet självtände. Är det svårt att förhindra?

- Det är omöjligt att förhindra. Men vi ä rbätre förberedda nu. Nästa gång det brinner släcker vi branden innan ens brandbilen hunnit komma. 

I ett tidigare nummer av Hos Oss kan du läsa mer om vad som hände vid bradnen.
Klicka här för att komma till tidningen